Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical ISENA38101 sodowa (Na+) z zestawem roztworów do kalibracji

Nr produktu: ISENA381AP
PLN Cena: Kontakt

Laboratory and field probes for use with HQD meters.

Zestaw ISE Intellical do analizy sodu zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pomiaru stężenia sodu (Na+) przy użyciu miernika HQD: elektrodę sodową ISE Intellical ISENA381, kabel 1 m, saszetki z proszkiem sodowym ISAB, roztwory wzorcowe sodu 100 mg/L i 1000 mg/L.

  • Zapewnia szybkie, stabilne i dokładne wyniki
  • Najwyższa identyfikowalność w historii pomiarów
  • Ostrzeżenie dla użytkownika o konieczności ponownej kalibracji
  • Możliwość przenoszenia między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych