Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical ISENH418101 amonowa (NH4+) z zestawem roztworów do kalibracji

Nr produktu: ISENH4181AP
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Laboratory and field probes for use with HQD meters.

Zestaw ISE Intellical do analizy azotu amonowego zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pomiaru stężenia amonu (NH4+) przy użyciu miernika HQD: elektrodę amonową ISE Intellical ISENH4181, kabel 1 m, butelki o pojemności 500 L roztworów wzorcowych azotu amonowego o stężeniu 10 mg/L i 100 mg/L firmy Hach, opakowanie 100 szt. saszetek z proszkiem regulatora amonowej siły jonowej (ISA) firmy Hach.

  • Wyjątkowa technologia czujnika półprzewodnikowego eliminuje konieczność kosztownej wymiany membran.
  • Praktycznie bezobsługowy
  • Szybkie, stabilne i dokładne wyniki
  • Najwyższa identyfikowalność w historii pomiarów
  • Możliwość przenoszenia między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych