Odczynniki BZT

Życie ryb i innych organizmów wodnych jest zależne od rozpuszczonego w wodzie tlenu. W oczyszczalniach ścieków kluczowe znaczenie ma pomiar biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT) umożliwiający ilościowe określenie redukcji poziomu tlenu przez ścieki w strumieniu, do którego są odprowadzane. Jeśli BZT nie jest monitorowane, odprowadzane ścieki mogą redukować ilość tlenu w strumieniu i negatywnie wpływać na środowisko. Pomiar BZT jest wymagany w ramach pozwolenia na odprowadzanie ścieków i jest istotnym parametrem oceny wydajności oczyszczalni ścieków.

Odczynniki do BZT firmy Hach w połączeniu z miernikami HQD do analizy BZT umożliwiają oczyszczalniom osiągnąć optymalny pomiar BZT przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności placówki.
 
Brak produktów dostępnych dla tej rodziny produktów.

Inne rodziny produktów