Wzorce przewodności

Roztwory wzorcowe przewodności firmy Hach są dostępne w różnych rozmiarach opakowań, od butelek 1 L do pojedynczych torebek Singlet 20 mL przeznaczonych do analizy laboratoryjnej w placówce. Torebki Singlet gwarantują świeżość i eliminują ryzyko zanieczyszczenia. Wszystkie roztwory wzorcowe przewodności charakteryzują się spójnością pomiarową wg specyfikacji NIST, zapewniając optymalną kalibrację naczynka konduktometrycznego. Dla każdego roztworu wzorcowego przewodności firmy Hach dostępny jest certyfikat analizy. Aby go pobrać, należy na stronie internetowej www.hach.com wybrać kolejno opcje Support/Service – Certificate of Analysis, a następnie wprowadzić numer katalogowy produktu oraz numer serii.

Na potrzeby kluczowych zastosowań i potrzeb metrologicznych firma Hach oferuje certyfikowane roztwory wzorcowe przewodności z certyfikatem zgodności i spójności pomiarowej wydanym przez laboratorium akredytowane firmy Hach (www.hach.com/coa). Certyfikat wskazuje dokładną wartość przewodności i powiązaną rozszerzoną niepewność pomiaru (k = 2). Roztwory przygotowane według skali OIML, które charakteryzują się spójnością pomiarową z materiałami odniesienia, aż do podstawowych jednostek elektrycznych. Dzięki opakowaniom z aluminium cechuje je wyjątkowa trwałość.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50