Filtr membranowy Pall, rozmiar porów 0,45 µm, średnica 47 mm, 100 szt.

Nr produktu: 1353000
PLN Cena: Kontakt

Microbiology Filters

Zapewnia całkowitą retencję i maksymalne odzyskanie bakterii. Zwykły, niesterylny.
Te filtry membranowe GN-Metricel o średnicy 47 mm i rozmiarze porów 0,45 µm spełniają lub przekraczają specyfikacje Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency — USEPA) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (American Society for Testing and Materials — ASTM) w celu zapewnienia całkowitej retencji i maksymalnego
odzyskania bakterii. Czarne membrany do drożdży i pleśni są również dostępne. Czarne membrany sprawiają, że kolonie drożdży i pleśni są wyraźniej widoczne i łatwiejsze do policzenia. Filtry są dostępne w wygodnych, wstępnie wysterylizowanych i indywidualnie zamykanych opakowaniach (P/N 13530-01
oraz 24903-00) lub w wielokrotnie zamykanych kopertach z 10 filtrami i 10 chłonnymi gazikami w każdej (P/N 21269-00). Wolny fosforan.