Rozwiązania chemii analitycznej w analizie ścieków przemysłowych

Pewność podczas podejmowania trudnych decyzji

Każdy rodzaj produkcji przemysłowej ma wspólne cele: wytwarzanie produktów wysokiej jakości, które spełniają ymagania Klientów i pozwalają osiągnąć odpowiednią wydajność procesową. Odpowiednie rozwiązania analityczne zapewniają jakość produktów pomagają zoptymalizować procesy produkcyjne ; dotyczy to uzdatniania wody, ochrony środowiska oraz zgodności z przepisami i normami.

Codzienne wybory w zakładzie produkcyjnym produktów, dostosowania produkcji lub sposobu rozwiązywania problemów. Dokładne dane są niezbędne w każdej dziedzinie. Dlatego szukając rozwiązań z zakresu analizy warto wybrać te, które dadzą pewność w momencie podejmowania trudnych decyzji.

Kliknij ilustrację, aby zobaczyć dostępne rozwiązania.

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Przewodność, wartość pH: Wczesny wskaźnik nietypowych zanieczyszczeń, które mogą zagrażać oczyszczaniu biologicznemu

Przepływ: Podstawowy parametr stosowany w obliczeniach zawartości ładunku zanieczyszczeń

BOD, COD, SAC, TOC: Określenie zawartości węgla organicznego

Sampler: Próbka reprezentatywna pobrana do analizy


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Poziom osadu: Sterowanie sedymentacją, sterowanie pompą szlamową (do komory fermentacyjnej)


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Amoniak, azotany, tlen rozpuszczony: Monitorowanie i kontrolowanie skuteczności oczyszczania biologicznego

Fosforany, orto :Monitorowanie i kontrola poziomu ortofosforanów przekazujące dane, które umożliwiają kontrolę eliminacji fosforanów

Zawiesina ciał stałych: Zapewnienie optymalnego wieku osadów w celu eliminacji substancji odżywczych

Kwasy organiczne: Zapewnianie optymalnych warunków do nitryfikacji i denitryfikacji

Wartość pH : Zapewnianie optymalnych warunków do nitryfikacji i denitryfikacji

Pojemność kwasowa: Zapewnianie optymalnych warunków do nitryfikacji i denitryfikacji w reaktorach beztlenowych


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Optymalizacje procesów
sterowane w czasie rzeczywistym

Sterowanie sedymentacją, sterowanie pompą szlamową (zawrócenie do oczyszczania biologicznego lub przekierowanie ścieków do komory fermentacyjnej)

 • Zawiesina ciał stałych
 • Poziom osadu

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Zawiesina ciał stałych : Optymalna wydajność zagęszczania i odwadniania z minimalnym dozowaniem polielektrolitu, zapewnianie optymalnej zawartości ciał stałych/składników organicznych i produkcji biogazu


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania
procesowe

Optymalizacje procesów
sterowane w czasie rzeczywistym

Sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, monitorowanie wydajności procesu oczyszczania i zapewnienie zgodności z ustawowymi wartościami granicznymi

 • Amon
 • Przewodność
 • Przepływ
 • Azotany
 • Kwasy organiczne
 • Wartość pH
 • Fosforany, orto/łącznie
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Mętność

Sampler: Próbka reprezentatywna pobrana do analizy


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, monitorowanie wydajności procesu oczyszczania i zapewnienie zgodności z ustawowymi wartościami granicznymi:

 • Amon
 • Przewodność
 • Przepływ
 • Azotany
 • Kwasy organiczne
 • Wartość pH
 • Fosforany, orto/łącznie
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Mętność

Sampler: Próbka reprezentatywna pobrana do analizy


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

 1

Strumień wpływający

 2

Wstępna sedymentacja

 3

Oczyszczanie biologiczne

 4

Osadniki wtórne

 5

Zagospoda­rowanie osadu ściekowego

 6

Strumień wypływający

 7

Stacja monitorowania jakości wody