Systemy filtracji próbek Filtrax (eco)

Systemy filtracji próbek Filtrax i Filtrax eco w sposób ciągły pobierają próbki bezpośrednio z procesowej wody ściekowej i przepuszczają ją następnie przez ultra-filtrujące membrany (0,15 µm) zanurzane w zbiorniku napowietrzającym lub w zbiorniku osadnika wstępnego. Po przefiltrowaniu próbki są gotowe do analizy, na przykład za pomocą jednego z analizatorów firmy Hach, takich jak Amtax czy Phosphax, które można zamontować wzdłuż przepływów. Jednostka sterująca systemów Filtrax i Filtrax eko może być umieszczona na zewnątrz niezależnie od warunków klimatycznych i jest praktycznie bezobsługowa, wszystkie przewody rurowe są w pełni dostępne i łatwe do wymiany. Programowalny przekaźnik alarmowy służy do ostrzegania operatorów o zmniejszaniu się przepływu, a drugi przekaźnik jest używany do wyłączania jednostki w przypadku dalszego zmniejszania się przepływu.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50