Roztwór wzorcowy azotu amonowego, 1 mg/L, 500 mL

Roztwór wzorcowy azotu amonowego, 1 mg/L, 500 mL
Nr produktu: 189149
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Spójność pomiarowa z materiałami odniesienia wg specyfikacji NIST

Możliwość uzyskiwania za każdym razem rzetelnych wyników pomiarów jest niezwykle istotna. Jakość stosowanych roztworów wzorcowych ma kluczowe znaczenie.

Przeznaczone do stosowania z miernikami firmy Hach i innymi miernikami.

Uzyskiwanie dokładnych pomiarów ISE nie jest możliwe bez odpowiedniej konserwacji i kalibracji elektrody jonoselektywnej.

Solidne opakowanie

Dostarczane w hermetycznych opakowaniach gwarantujących odpowiednią trwałość.

Parametry techniczne

Objętość/Rozmiar opakowania: 500 mL
Okres międzyserwisowy: 5 lat
Opis: Roztwór wzorcowy azotu/azotu amonowego, 1 mg/L (NH3-N), 500 mL
Parametr: Azot amonowy
Platforma: Roztwór
Stężenie: 1,00 mg/L ±0,03 mg/L NH3-N (NIST)
Uwagi specjalne: Okres przechowywania po otwarciu przy przechowywaniu i używaniu zgodnym z zaleceniami: 3 miesiące
Warunki przechowywania: 10 - 25 °C (chronić przed światłem)
Właściwości opakowania : Butelka