Roztwór wzorcowy chlorku sodu, 180 µS/cm (NIST)

Nr produktu: 2307542
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

85,47 mg/L jako NaCl. Dla elektrod przewodności.
Także odpowiednie do standaryzacji urządzeń do oznaczania przewodności, 180 µS/cm (µmhos/cm). 100 ml