Roztwór wzorcowy przewodności, 18000 µS/cm, NaCl, 100 mL

Roztwór wzorcowy przewodności, 18000 µS/cm, NaCl, 100 mL
Nr produktu: 2307442
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Spójność pomiarowa z materiałami odniesienia wg specyfikacji NIST

Zarówno w laboratorium, jak i w terenie, uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów jest niezbędne. Kluczowe znaczenie ma tutaj jakość roztworów wzorcowych.

Przeznaczone do stosowania z miernikami firmy Hach i innymi miernikami.

Uzyskiwanie dokładnych pomiarów przewodności nie jest możliwe bez odpowiedniej konserwacji i kalibracji naczynka konduktometrycznego.

Solidne opakowanie

Dostarczane w hermetycznych opakowaniach gwarantujących odpowiednią trwałość.

Parametry techniczne

Formula: NaCl
Objętość/Rozmiar opakowania: 100 mL 100 mL
Okres międzyserwisowy: 24 miesiące
Opis: Roztwór kalibracyjny przewodności
Parametr: Przewodność
Platforma: Roztwór
Stężenie: 100 mg/L (NaCl)
  18000 µS/cm w temperaturze 25 °C ±50 µS/cm w temperaturze 25 °C
Uwagi specjalne: Okres przydatności po otwarciu, przy przechowywaniu i używaniu zgodnym z zaleceniami: 3 miesiące
Warunki przechowywania: 10 - 25 °C (chronić przed światłem)
Właściwości opakowania : Butelka
Zgodnie z NIST: Tak