Roztwór tymoloftaleiny, 1 g/L, 15 mL, butelka z wbudowanym wkraplaczem

Nr produktu: 2185336
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Wskaźnik pH: widoczny zakres zmiany barwy: pH 8,8 (bezbarwny) – pH 10,5 (niebieski). Butelka z wbudowanym wkraplaczem, 15 mL. Odczynnik zastępczy do zestawu testowego FM-1 (2183100).