Wkład z roztworem wzorcowym jodu do titratora cyfrowego, 0,0282 N

Nr produktu: 2333301
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do oznaczania chloru poprzez miareczkowanie amperometryczne za pomocą titratora cyfrowego.