Addista Wieloparametrowe roztwory wzorcowe

Nr produktu: LCA705
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

System w procedurze gwarancji jakości analizy (AQA), składa się z jednego łączonego roztworu wzorca/wzorca wewnętrznego i dwóch roztworów międzylaboratoryjnych.
Do testów kuwetowych
COD LCK014, 1 000-10 000 mg/L O2
amon LCK302, 47-130 mg/L NH4-N
chlor LCK311, 1-70 mg/L Cl
TOC LCK387, 300-3000 mg/L C

  • Wiarygodność wyników
  • System przyjazny dla Użytkownika
  • Mniej źródeł błędów