Addista Wieloparametrowy roztwór standardowy

Nr produktu: LCA708
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

System w procedurze gwarancji jakości analizy (AQA), składa się z jednego łączonego roztworu wzorca/wzorca wewnętrznego i dwóch roztworów międzylaboratoryjnych.
Do testów kuwetowych
LATON LCK338, 20-100 mg/L TNb
COD LCK514, 100-2000 mg/L O2
fosforan (całkowity) LCK350, 2-20 mg/L PO4-P

  • Wiarygodność wyników
  • System przyjazny dla Użytkownika
  • Mniej źródeł błędów