Addista Wieloparametrowy roztwór standardowy

Nr produktu: LCA709
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

System w procedurze gwarancji jakości analizy (AQA), składa się z jednego łączonego roztworu wzorca/wzorca wewnętrznego i dwóch roztworów międzylaboratoryjnych.
Do testów kuwetowych
LATON LCK138, 1-16 mg/L TNb
COD LCK614, 50-300 mg/L O2
fosforan (całkowity) LCK349, 0,05-1,5 mg/L PO4-P
azotyny LCK342, 0,6-6,0 mg/L NO2-N

  • Wiarygodność wyników
  • System przyjazny dla Użytkownika
  • Mniej źródeł błędów