Analizator przewodności właściwej i kationowej Polymetron 9523 oraz kalkulator odczynu pH z 5 wyjściami 4–20 mA, 24 V DC

Nr produktu: 9523.99.79P4
PLN Cena: Kontakt

Simple to Integrate. Simple to Operate.

Integralna część najbardziej rozbudowanego systemu do analizy wody dla przemysłu energetycznego. Firma Hach oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych dowspólnej pracy jako elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Takie kompleksowe podejście pozwala zaoszczędzić czas podczas projektowania, montażu, szkoleń, konserwacji i eksploatacji. Nasze układy do analizy przewodności kationowej umożliwiają niezawodny i dokładny pomiar wartości pH nawet w przypadku obecności zanieczyszczeń, takich jak chlorki, siarczany, azotany i kwasy organiczne, które często wpływają na działanie tradycyjnych sond pH.

  • Oszczędność czasu podczas projektowania
  • Przyspieszenie procesu instalacji
  • Zmniejszenie stopnia złożoności szkoleń
  • Uproszczenie konserwacji i eksploatacji