Analizator azotu amonowego Amtax inter2

Amtax inter2 firmy Hach jest analogowym precyzyjnym fotometrem procesowym wykorzystującym niebieski roztwór indofenolu zgodnie z normą DIN 38406 E5 / EN ISO 11732. Jest on przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia amoniaku w próbkach ścieków o niskiej zawartości substancji stałych, wody pitnej lub wód powierzchniowych, do takich zastosowań, jak optymalizacja procesów nitryfikacji, monitorowanie ujść lub określanie jakości wody.

Zasada przerywanego działania gwarantuje szybki pomiar wartości i oszczędność zużycia odczynników.

Każdy analizator Amtax inter2 zawiera 1 analogowe wyjście prądowe i 2 przekaźniki bezpotencjałowe. Interfejsy DP Modbus lub Profibus są dostępne jako opcja.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50