Azot amonowy Chemkey (op. 25 sztuk)

Nr produktu: 9425200
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do zastosowań z Multimiernikiem Analiz Równoległych SL1000 (PPA) do wysoce usprawnionego badania jakości wody.

Detektory do pomiaru azotu amonowego (całkowity) Chemkey, zakres 0,05–1,5 mg/L NH3-N. Do stosowania z analizatorem PPA SL1000.