Azotyny Chemkey (op. 25 sztuk)

Nr produktu: 9429300
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do zastosowań z Multimiernikiem Analiz Równoległych SL1000 (PPA) do wysoce usprawnionego badania jakości wody.

Detektory do pomiaru azotynów Chemkey, zakres 0,005–0,6 mg/L NO2-N. Do stosowania z analizatorem PPA SL1000.