Chlor całkowity Chemkey (op. 25 sztuk)

Nr produktu: 9429100
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Do zastosowań z Multimiernikiem Analiz Równoległych SL1000 (PPA) do wysoce usprawnionego badania jakości wody.

etektory do pomiaru chloru całkowitego Chemkey, zakres 0,04-4,6 mg/L Cl2. Do stosowania z analizatorem PPA SL1000.