Chlor całkowity Chemkey (op. 300 sztuk)

Nr produktu: 8499400
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do zastosowań z Multimiernikiem Analiz Równoległych SL1000 (PPA) do wysoce usprawnionego badania jakości wody.

etektory do pomiaru chloru całkowitego Chemkey, zakres 0,04-4,6 mg/L Cl2. Do stosowania z analizatorem PPA SL1000. 12 opakowań po 25 sztuk (całkowita ilość: 300 testów).