Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical ISENH3181 amonowa (NH₃), kabel 3 m

Nr produktu: ISENH318103
PLN Cena: Kontakt

Intellical ISENH3181 to cyfrowa, kombinowana elektroda jonoselektywna (ISE) do azotu amonowego w postaci gazowej z wymiennym modułem membrany, napełnianym korpusem zewnętrznym i nienapełnianym żelem odniesienia 3 M KCl, wyposażona w podwójne złącze na pierścieniu z porowatego tworzywa PTFE i wbudowany czujnik temperatury. Elektroda umożliwia pomiar stężenia azotu amonowego w próbkach wody. Do sondy dołączona jest butelka 50 mL zawierająca roztwór 0,1 M NH4Cl do napełniania elektrody. Laboratoryjna wersja tej elektrody ISE jest odporna na wstrząsy dzięki korpusowi z tworzywa epoksydowego. Sonda Intellical ISENH3181 jest dostępna z kablem o długości 1 lub 3 metrów i jest przeznaczona do użytku laboratoryjnego. Sonda ISENH3181 jest idealna do pomiaru stężenia azotu amonowego w ściekach, wodzie pitnej i do oceny jakości wody w zastosowaniach ogólnych.

  • Zapewnia szybkie, stabilne i dokładne wyniki
  • Najwyższa identyfikowalność w historii pomiarów
  • Ostrzeżenie dla użytkownika o konieczności ponownej kalibracji
  • Możliwość przenoszenia między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych