Elektroda jonoselektywna (ISE) wapnia ISE25Ca-9 firmy Radiometer Analytical (półogniowo, nakrętka)

NIEAKTUALNA POZYCJA

Elektroda jonoselektywna (ISE) wapnia ISE25Ca-9 firmy Radiometer Analytical (półogniowo, nakrętka)
Nr produktu: E41M002

NIEAKTUALNA POZYCJA

Ten produkt nie jest już dostępny.

Elektroda jonoselektywna (ISE) wapnia ISE25Ca-9 firmy Radiometer posiada plastikowy korpus, elektrolit wewnętrzny z możliwością ponownego napełniania (nr artykułu S41M001), i swoistą dla jonów wapnia (Ca2+), wymienną membranę z PVC (nr artykułu E91M001). ISE25Ca-9 to elektroda ISE z półogniwem, która wymaga zewnętrznej elektrody odniesienia. Zalecana jest elektroda odniesienia REF201 (nr artykułu E21M009), REF251 (nr artykułu E21M001) lub REF451 (nr artykułu E21M005) firmy Radiometer. Ta elektroda ISE posiada nakrętkę i wymaga kabla CL114 (nr katalogowy A94L114) w celu zapewnienia zgodności z miernikami stacjonarnymi Sension+ firmy Hach (lub dowolnymi miernikami jonowymi ze złączem BNC).