Inhibitor nitryfikacji do BZT, preparat 2533, TCMP, 35 g

Nr produktu: 253335
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

TCMP — 2-chloro-6 (trichlorometylo) pirydyna (N-Serve) na podłożu obojętnym. Użycie 0,16 gr w próbce o objętości 300 mL ogranicza zapotrzebowanie na tlen do utlenienia związków azotu w teście BZT (użyć nakrętki z dozownikiem, nr kat. 45901), 35 g.