Kwasowość zestawu odczynników, titrator cyfrowy

Nr produktu: 2272800
PLN Cena: Kontakt

Saszetki proszku wskaźnikowego i kasety titratora do oznaczania kwasowości: oranż metylowy 10–160 mg/L CaCO3 i fenoloftaleina 100-4000 mg/L CaCO3.
Do oznaczania kwasowości za pomocą titratorów cyfrowych, z punktami końcowymi oranżu metylowego (z użyciem błękitu bromofenolowego jako wskaźnika) i fenoloftaleiny. Metody firmy Hach 8201 (oranż metylowy) i 8202 (fenoloftaleina). Zakresy: 10–160 i 1000–4000 mg/L jako CaCO3. Zawartość zestawu odczynników: saszetki z błękitem bromofenolowym w proszku, saszetki z fenoloftaleiną w proszku i dwie kasety z wodorotlenkiem sodu (0,1600 N i 1,600 N). Około 40–100 testów.

  • Dokładne wyniki — zawsze i wszędzie
  • Szybkość i elastyczność
  • Wszechstronność
  • Ekonomiczność