LDO Luminescencyjny czujnik online rozpuszczonego tlenu

NIEAKTUALNA POZYCJA

LDO Luminescencyjny czujnik online rozpuszczonego tlenu
Nr produktu: LXV416.99.00001

NIEAKTUALNA POZYCJA

Ten produkt nie jest już dostępny.

Proponowane zamienniki

Sprawdzony w praktyce – Monitorowanie rozpuszczonego
tlenu Pomiar optyczny bez kalibracji zapewniający maksymalną dokładność

Sonda zanurzeniowa lub przepływowa wykorzystująca optyczną (luminescencyjną) metodę pomiaru, bez kalibracji, bez dryftu wartości pomiaru, bezobsługowa, z czujnikiem temperatury Pt100
W metodzie luminescencyjnej mierzony jest impuls światła emitowany reakcji na impuls wzbudzenia. Ponieważ w metodzie mierzony jest okres czasu zależny od tlenu, nie jest ona podatna na jakiekolwiek zakłócenia. Lata doświadczeń pokazały, że metoda ta pozwala wyeliminować wady tradycyjnych metod elektrochemicznych.
Poprzez niskie wymagania konserwacyjne i operacyjne metody, czujnik jest ekonomiczny.
Wraz długoterminową stabilnością wartości pomiarowych zapewnia zwiększoną niezawodność procesu i niższe zużycie energii podczas napowietrzania w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

  • Czujniki bez dryftu wartości pomiaru – kalibracja niewymagana
  • Metoda optyczna – bez wymiany membran ani elektrolitu
  • 2-lata gwarancji na nasadkę czujnika
  • Brak czasów polaryzacji
  • brak membrany – brak ryzyka zatrucia H2S