Napełniana elektroda laboratoryjna Intellical PHC725 RedRod ze szklanym korpusem, przeznaczona do roztworów o niskiej sile jonowej, kabel 1 m

Nr produktu: PHC72501
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Wydajna technologia Red Rod jest obecnie dostępna na cyfrowej platformie HQD

Intellical PHC725 to cyfrowa elektroda kombinowana pH z wbudowanym czujnikiem temperatury. PHC725 to napełniana elektroda pH ze złączem odniesienia w postaci pierścienia z porowatej ceramiki, wykorzystująca technologię RedRod w celu zapewnienia wyjątkowo krótkiego czasu odpowiedzi oraz stabilnych i dokładnych pomiarów w szerokim zakresie temperatur. Dzięki złączu odniesienia w postaci pierścienia ta wydajna szklana elektroda laboratoryjna pH nadaje się doskonale do pomiaru wartości pH w roztworach wodnych o niskiej sile jonowej. Do sondy dołączona jest butelka o pojemności 59 mL z nasyconym roztworem KCl do napełniania elektrody. Elektroda PHC725 nie nadaje się do użytku w rozpuszczalnikach organicznych, emulsjach, próbkach o dużej zawartości cząstek stałych oraz próbkach o wysokiej zasadowości.

  • Technologia Red Rod umożliwia szybkie wykonywanie pomiarów o dużej dokładności i powtarzalności
  • Technologia Red Rod umożliwia niezawodny pomiar wymagających próbek w szerokim zakresie temperatur
  • Sondy cyfrowe Intellical mogą być przenoszone między miernikami, bez konieczności ponownej kalibracji i ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych
  • Cyfrowe sondy Intellical zapewniają doskonałą spójność pomiarową wyników pomiarów
  • Szeroki zakres temperatur do 100°C