Napełniana, laboratoryjna, szklana elektroda pH Intellical PHC705 RedRod do próbek o wysokiej zasadowości, kabel 1 m

Nr produktu: PHC705A01
PLN Cena: Kontakt

Wydajna technologia Red Rod jest obecnie dostępna na cyfrowej platformie HQD

Intellical PHC705A to cyfrowa elektroda kombinowana pH z wbudowanym czujnikiem temperatury. PHC705A to napełniana elektroda pH ze złączem odniesienia z wtykiem z porowatej ceramiki, wykorzystująca technologię RedRod w celu zapewnienia wyjątkowo krótkiego czasu odpowiedzi oraz stabilnych i dokładnych pomiarów w szerokim zakresie temperatur. Dzięki specjalnej bańce szklanej pH ta wydajna szklana elektroda laboratoryjna pH nadaje się w szczególności do pomiaru wartości pH w wodnych roztworach zasadowych o pH powyżej 12. Do sondy dołączona jest butelka o pojemności 59 mL z nasyconym roztworem KCl do napełniania elektrody. Elektroda PHC705 nie nadaje się do użytku z rozpuszczalnikami organicznymi, emulsjami i próbkami o dużej zawartości cząstek stałych.

  • Technologia Red Rod umożliwia szybkie wykonywanie pomiarów o dużej dokładności i powtarzalności
  • Technologia Red Rod umożliwia niezawodny pomiar wymagających próbek w szerokim zakresie temperatur
  • Sondy cyfrowe Intellical mogą być przenoszone między miernikami, bez konieczności ponownej kalibracji i ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych
  • Cyfrowe sondy Intellical zapewniają doskonałą spójność pomiarową wyników pomiarów
  • Szeroki zakres temperatur do 100°C