Odczynnik 3, pakiet do analizatora krzemionki 5500 sc

Nr produktu: 6775102
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Zawiera 2 L butelkę wody dejonizowanej i proszek do wymieszania.