Roztwór fenoloftaleiny, 5 g/L, butelka o poj. 100 mL z wkraplaczem miarowym

Nr produktu: 16232
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do miareczkowania kwas-zasada, pomiaru kwasowości, zasadowości, dwutlenku węgla i twardości. Zmiana barwy: od bezbarwnej do różowej przy pH ~8,3. Butelka z wkraplaczem miarowym.