Roztwór mianowany chlorku, azotan srebra, 0,0493 N (100 mL)

Nr produktu: 2349832
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Właściwe zestawy zapasowe wskazano w sekcji Zapasowe zestawy testowe odczynników. Azotan srebra, 0,0493 N. Butelka z wkraplaczem miarowym.
Do oznaczania chlorków przez miareczkowanie ze zliczaniem kropel. Azotan srebra, 0,0493 N. Butelka z wkraplaczem miarowym 100 mL.