Roztwór odczynnika maskującego ECR (25 ml, butelka z wbudowanym wkraplaczem)

Nr produktu: 2380123
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do oznaczania glinu, metoda z zastosowaniem Eriochromocyjaniny R (ECR). Butelka z wbudowanym wkraplaczem.