Roztwór odczynnikowy Freechlor F, 50 mL

Nr produktu: 2964926
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do oznaczania chloru wolnego w obecności manganu, chloramin i innych utleniaczy zakłócających. Metoda firmy Hach 10241 Wymaga odczynnika Monochlor F, PN 2802299. pojemnik 50 mL. Około 100 testów.