Roztwór wodorotlenku potasu, 8 N, 100 mL

Nr produktu: 28232H
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do oznaczania twardości wapniowej, miedzi i azotu całkowitego metodą Kjeldahla (TKN).