Roztwór wzorcowy azotanów, 10 mg/L, 500 mL

Nr produktu: 30749
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwory wzorcowe do elektrod jonoselektywnych (ISE) przeznaczone do analiz laboratoryjnych

Roztwór wzorcowy ISE. Azotany, 10,0 mg/L ±0,1 mg/L NO3-N (NIST). Butelka 500 mL

  • Spójność pomiarowa z materiałami odniesienia wg specyfikacji NIST
  • Przeznaczone do stosowania z miernikami firmy Hach i innymi miernikami.
  • Solidne opakowanie