Roztwór wzorcowy azotu amonowego, 100 mg/L, 500 mL

Nr produktu: 2406549
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwory wzorcowe do elektrod jonoselektywnych (ISE) przeznaczone do analiz laboratoryjnych

Roztwór wzorcowy ISE. Azot amonowy, 100 mg/L ±2 mg/L NH3-N (NIST). Butelka 500 mL

  • Spójność pomiarowa z materiałami odniesienia wg specyfikacji NIST
  • Przeznaczone do stosowania z miernikami firmy Hach i innymi miernikami.
  • Solidne opakowanie