Roztwór wzorcowy chlorków, 1000 mg/L, 500 mL

Nr produktu: 18349
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwory wzorcowe do elektrod jonoselektywnych (ISE) przeznaczone do analiz laboratoryjnych

Roztwór wzorcowy ISE. Chlorki, 1000 mg/L ±10 mg/L Cl- (NIST). Butelka 500 mL

  • Spójność pomiarowa z materiałami odniesienia wg specyfikacji NIST
  • Przeznaczone do stosowania z miernikami firmy Hach i innymi miernikami.
  • Solidne opakowanie