Roztwór wzorcowy chlorku sodu, 1990 µS/cm (NIST), 1 L

Nr produktu: 210553
PLN Cena: Kontakt

1000 mg/L jako NaCl. Dla elektrod przewodności.
Także odpowiednie do standaryzacji urządzeń do oznaczania przewodności, µS/cm (µmhos/cm).