Roztwór wzorcowy światła rozproszonego do pomiarów ORP w ampułkach, 20 mL, 20 szt./op.

Nr produktu: 2612520
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do sprawdzania odpowiedzi elektrody podczas pomiarów potencjału redoks (ORP).