Twardość 1, roztwór buforowy (500 ml)

Nr produktu: 42449
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do miareczkowania twardości przy pH 10,1 ± 0,1 przy 20°C.