Wieloparametrowy roztwór wzorcowy Addista

Nr produktu: LCA704
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Analiza jakości wody. W jaki sposób upewniasz się, że uzyskiwane wyniki analiz są zawsze poprawne?

System w procedurze gwarancji jakości analizy (AQA), składa się z jednego łączonego roztworu wzorca/wzorca wewnętrznego i dwóch roztworów międzylaboratoryjnych.
Do testów kuwetowych:
- LCK153 siarczany, 40–150 mg/L SO4
- LCK305 azot amonowy, 1–12 mg/L NH4-N
- LCK311 chlorki, 1–70 mg/L Cl
- LCK314 ChZT, 15–150 mg/L O2
- LCK340 azotany, 5–35 mg/L NO3-N
- LCK349 ortofosforany, 0,05–1,5 mg/L PO4-P
- LCK385 OWO, 3–30 mg/L C

  • Wiarygodność wyników
  • System przyjazny dla Użytkownika
  • Mniej źródeł błędów