Wzorzec wieloparametrowy Addista, NIST, ścieki, zakres niski

Nr produktu: LCA721
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Wieloparametrowy wzorzec do kontroli jakości oznaczania parametrów ścieków, zakres niski. Składniki roztworu wzorcowego mają odniesienie do SRM z NIST (wyłączenie: Azot amonowy).
Do stosowania w testach kuwetowych
- LCI500 ChZT (preparat ISO 15705), 0 - 150 mg/L O2
- APC500 ChZT (preparat ISO 15705), 0 - 150 mg/L O2
- APC314, LCK314 ChZT, 15 - 150 mg/L O2
- APC304, LCK304 Azot amonowy, 0,015 - 2,0 mg/L NH4-N
- APC138, LCK138 Azot całkowity, 1 - 16 mg/L TNb
- APC339, LCK339 Azotany, 0,23 - 13,5 mg/L NO3-N
- APC349, LCK349 Fosforany, 0,05 - 1,5 mg/L PO4-P

  • Wiarygodność wyników
  • System przyjazny dla Użytkownika
  • Mniej źródeł błędów