Zestaw odczynników do oznaczania twardości całkowitej za pomocą titratora cyfrowego (LR)

Nr produktu: 2448000
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do oznaczania twardości całkowitej, 10–160 mg/L CaCO3, metoda EDTA.