Zestaw reagenta Leadtrak, metoda szybkiej ekstrakcji kolumnowej, 20 testów

Nr produktu: 2375000
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Ołów rozpuszczalny w kwasie oznaczany w próbce wody pitnej najpierw koncentruje się w kolumnie ekstrakcyjnej. Ołów jest następnie wymywany z kolumny ekstrakcyjnej oraz oznaczany za pomocą metody kolorymetrycznej ze wskaźnikiem.
Zestaw reagenta do oznaczania ołowiu za pomocą metody Leadtrak – szybkiej ekstrakcji kolumnowej. Metoda Hach 8317. Zakres: 5 do 150 µg/L jako Pb. Wielkość próbki: 100 mL. 20 testów/Zestaw reagenta.