Zestaw reagenta trihalogenometanu (THM) całkowitego

Nr produktu: 2790800
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do oznaczania trihalogenometanu całkowitego metodą THM Plus. Metoda Hach 10132. Zakres: 10-600 μg/L CHCl3. Skład zestawu reagentów: roztwory THM Plus Reagent 1, 2, 3 i opakowania poduszkowe sproszkowanego reagenta THM Plus 4 do 50-99 testów. Użyj narzędzia skriningu, które optymalizuje procesy uzdatniania wody, ustala obszary wysokich poziomów THM w układach rozdzielczych oraz określa poziomy trihalogenometanu w próbkach wody pitnej.

  • Skrining wody pitnej na potrzeby regulowanych produktów ubocznych dezynfekcji (DBP).
  • Szybkie wyniki
  • Ekonomiczna
  • Wrażliwa