Zestaw testowy, filtracja i odgazowywanie

Nr produktu: 4397510
PLN Cena: Kontakt

Do wytwarzania wody do rozcieńczeń o niskiej mętności oraz usuwania z próbki pęcherzyków powietrza zakłócających pomiar mętności.