Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical ISENH318101 amonowa (NH₃) z zestawem roztworów do kalibracji

Nr produktu: ISENH3181AP
PLN Cena: Kontakt

Zestaw Intellical ISE do analizy azotu amonowego zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pomiarów azotu amonowego (NH3) przy użyciu miernika HQD: elektrodę amonową ISE Intellical ISENH3181 z kablem 1 m, zestaw 3 zapasowych amonowych modułów membrany Intellical, butelkę o pojemności 50 mL z roztworem do napełniania elektrody, butelki o pojemności 500 mL z roztworami wzorcowymi azotu amonowego firmy Hach o stężeniu 1 mg/L, 10 mg/L i 100 mg/L firmy Hach, opakowanie 100 szt. saszetek z proszkiem regulatora amonowej siły jonowej (ISA), butelkę 50 mL roztworu do przechowywania elektrody oraz Podstawowy podręcznik użytkownika ISE.

  • Zapewnia szybkie, stabilne i dokładne wyniki
  • Najwyższa identyfikowalność w historii pomiarów
  • Ostrzeżenie dla użytkownika o konieczności ponownej kalibracji
  • Możliwość przenoszenia między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych