ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB.

Programy Konser-
wacja w
terenie
Koszty dojazdu Części
zużywal-
ne
Naprawy w terenie Części
zamien-
ne
Konser-
wacja i
naprawy
w centrali
Koszty dostawy
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe
4 dni  
4 dni
 
2 dni

3 dni

Tylko konser-wacja 3 dni 

 


Zalecane przez producenta regularne zapobiegawcze wizyty konserwacyjne

Weryfikację wydajności urządzeń oraz poprawę niezawodności ich działania (np. aktualizacje oprogramowania, wymiana osprzętu)

Protokół sprawdzenia urządzeń potrzebny do archiwizacji w dziale zarządzania jakością

Certyfikaty zgodności z międzynarodową normą ISO
Telefoniczne wsparcie w przypadku pytań technicznych