Uruchomienie


Usługa uruchomienia serwisowego zapewnia funkcjonalność i optymalne działanie urządzeń od samego początku.

Usługa ta obejmuje nie tylko rozruch oraz szkolenia dla pracowników ale również uwzględnia standardową 24-miesięczną gwarancję producenta liczoną od momentu uruchomienia urządzeń na obiekcie, a nie od daty ich dostawy, jeśli rozruch rozpoczyna się w ciągu 6 miesięcy.

Korzyści:
•    Funkcjonalność oraz optymalna wydajność od pierwszego dnia
•    Szkolenie dla użytkownika
•    Standardowa gwarancja 24 miesiące od daty uruchomienia *
•    Protokół uruchomienia dla spełnienia wymagań kontroli jakości

Najważniejsze punkty programu
•    Ustawienia i parametryzacja zgodnie z potrzebami klienta
•    Ustawienie i konfiguracja sygnałów wejść/wyjść
•    Instruktaż i szkolenie z obsługi dla personelu (menu użytkownika, codzienne czynności konserwacyjne, informacje dotyczące bezpieczeństwa)
•    Instrukcja postępowania w przypadku awarii
•    Dostępność infolinii w przypadku wszelkich pytań i potrzeby uzyskania wsparcia technicznego
•    Prace uruchomieniowe
•    Koszty dojazdu serwisanta

 


Dodatkowe opłaty:
•    Materiały eksploatacyjne oraz części zużywające się zostaną zafakturowane osobno
•    Uwaga! Rozruch nie zawiera montażu, doprowadzenia próbki oraz instalacji elektrycznej

Usługa uruchomienia serwisowego zapewnia funkcjonalność i optymalne działanie urządzeń od samego początku.

Usługa ta obejmuje nie tylko rozruch oraz szkolenia dla pracowników ale również uwzględnia standardową 24-miesięczną gwarancję producenta liczoną od momentu uruchomienia urządzeń na obiekcie, a nie od daty ich dostawy, jeśli rozruch rozpoczyna się w ciągu 6 miesięcy.